Друк

Неприбуткові організації

Згідно норм Закону України «Про громадські об’єднання» добровільне об’єднання юридичних та фізичних осіб створене з метою задоволення культурних, соціальних, екологічних, економічних інтересів та захисту прав і свобод є громадським об’єднанням. Законом також встановлено форми громадських об’єднань – громадська організація (об’єднання, засновниками та учасниками якого є фізичні особи) та громадська спілка (об’єднання засновниками якого є юридичні особи приватного права, а учасниками можуть бути і фізичні і юридичні особи).

Слід звернути увагу на те, що діючим законодавством громадським організаціям, з метою реалізації своїх статутних цілей, надано можливість створювати підприємства, прибуток від господарської діяльності яких оподатковується на пільгових засадах – як неприбуткових організацій. Завдяки цьому, громадські організації мають можливість залучати більшу кількість населення до участі у громадянських ініціативах та надавати суспільству в цілому більш якісні послуги.

В Україні громадські об’єднання не отримують автоматично статусу неприбуткових організацій – потрібно пройти спеціальну процедуру включення в реєстр та отримання спеціального коду. Саме від цього буде залежати, які види доходів Вашої неприбуткової організації буде звільнено від податку на прибуток, а в окремих випадках - і від податку на землю. Щодо податку на додану вартість, то від нього звільнено деякі види діяльності, але не окремі організації. Тож, аби отримати та згодом не втратити статус неприбутковості потрібно приділити певну увагу до підготовки статутних документів організації – органи ДФС досить часто відмовляють в отриманні статусу неприбутковості, а підстави відмови є досить різноманітними.

Для початку процедури реєстрації громадського об’єднання необхідно вирішити:

У якій формі буде функціонувати об’єднання ?

Яка буде назва ?

Які завдання та цілі діяльності об’єднання ?

Де буде знаходитись об’єднання ?

Хто буде виступати засновниками об’єднання ?

Сформувати керівні органи об’єднання.

При реєстрації об’єднання не обійтись без :

     -          якщо засновники - фізичні особи:

копій паспортів засновників, членів правління та керівника об’єднання;

копій ідентифікаційного коду засновників, членів правління, керівника обєднання.

     -          якщо засновники - юридичні особи приватного права

витягу з ЄДРПОУ;

статутів підприємств – засновників;

довідки статистики.

 Після проведення процедури реєстрації Ви отримуєте:

виписку про внесення до ЄДРПОУ;

статут об’єднання;

свідоцтво про реєстрацію як неприбуткової організації з податкової - з внесенням до відповідного Реєстру;

наказ про призначення директора;

протокол установчих зборів про створення ГО;

печатку об’єднання.

У розумінні чинного законодавства благодійною організацією є  юридична особа, основною метою діяльності якої є благодійна діяльність. Благодійні організації можуть створюватись у формі благодійного фонду, благодійного товариства та благодійної установи.

 На початку 2013 року вступив в силу новий Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації». Якщо раніше благодійні організації реєструвалися в порядку, передбаченому для об'єднань громадян, тобто в Міністерстві юстиції, то тепер цим займаються державні реєстратори місцевих адміністрацій. Перереєстрація благодійних організацій, зареєстрованих до набрання чинності новим законом, не здійснюється.

При реєстрації благодійної організації не обійтись без:

     -          якщо засновники - фізичні особи:

заповненої реєстраційної картки для проведення державної реєстрації;

копій паспортів;

копій довідок про присвоєння ідентифікаційного номера;

документу на підтвердження місцезнаходження благодійної організації (можемо запропонувати);

документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

документів особи, що здійснює реєстраційні дії, а також документ, що підтверджує її повноваження (у разі подання документів не самим засновником).

     -          якщо засновники – юридичні особи:

заповненої реєстраційної картки для проведення державної реєстрації;

копії статуту підприємства, засвідченої нотаріально, у 2 примірниках;

копія свідоцтва про реєстрацію, засвідченої нотаріально, у 2 примірниках;

рішення керівного органу або протокол загальних зборів, яке підтверджує згоду на заснування благодійної організації; документ на підтвердження місцезнаходження благодійної організації (можемо запропонувати);

інформації з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб;

документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

документів особи, що здійснює реєстраційні дії, а також документ, що підтверджує її повноваження (у разі подання документів не самим засновником).

Якщо засновники – юридичні особи - нерезиденти, до стандартного пакета, який подають вітчизняні юридичні особи, додається ще документ, що підтверджує реєстрацію в країні місцеперебування, з відповідною легалізацією, перекладом українською мовою та нотаріальним засвідченням (зокрема, витяг з торговельного, банківського або судового реєстру).

 Після проведення процедури реєстрації Ви отримуєте:

свідоцтво про реєстрацію  благодійній організації;

статут;

довідкупро включення до Рееєтру неприбуткових організацій, неприбыльных организаций – саме її наявність надасть можливість звільнення від сплати податку на прибуток підприємств(ст. 157 Податкового кодексу);

печатку.

Якщо у Вас виникли питання або Ви бажаєте замовити послугу, зверніться до фахівців нашої компанії.

Наша адреса:

01601, м. Київ, вул. Мечникова, 16,

поверх 4, офіс 4

telephone (044) 253-40-99

ks (096) 346-10-68

life (063) 207-09-11

mts (099) 369-91-10