Друк

Міграційне право

Отримання дозволу на працевлаштування іноземців

Друк

Сімейні та спадкові справи

Відповідно до норм Сімейного кодексу України сім'я є первинним та основним осередком суспільства; сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Виникають сімейні зв’язки на підставі кровного споріднення, усиновлення, шлюбу, а також з інших підстав, які не суперечать моральнім засадам суспільства та не є забороненими законом.

Так склалося, що сімейні суперечки та суперечки стосовно спадку є одними з найбільш поширених видів справ в Україні. Нажаль до юриста по сімейних справах звертаються зазвичай тільки у тому випадку, коли члени сім`ї не можуть шляхом переговорів вирішити усі майнові та організаційні питання (як при розлученні / встановленні порядку спілкування з дитиною, так і при прийнятті спадщини). З іншого боку подібна ситуація є досить логічною – подібна категорія справ є однією з найбільш емоційних, і сам конфлікт досить часто переміщається з площини права та здорового глузду у площину образ, погроз та іноді навіть ненависті до своїх рідних. Викладене заважає тверезо та зважено оцінити реальний стан справ – дуже часто рушійною силою конфлікту є не бажання відстояти порушені чи оспорювані права, а жага помсти, бажання створити якомога більше проблем другій половині / родичам. В цій ситуації юрист з сімейних справ виступає людиною, яка здатна дивиться на все через призму закону і розуміє, на що дійсно може претендувати кожен з подружжя / спадкоємців. Тож, якщо звернутись якомога раніше до юриста з сімейних та спадкових справ, то можна зекономити не тільки час, а й безліч нервових клітин -  юрист, ведучи переговори, зможе допомогти вирішити всі питання без звернення до суду завдяки запровадженню врівноваженого ділового спілкування між подружжям.

Сімейні конфлікти можна умовно поділити на такі категорії:

·         спори між подружжям (розлучення, майновий розподіл, визнання шлюбу недійсним, а також інші види суперечок);

·       спори, пов'язані з дітьми (стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, оспорювання батьківства чи материнства, усиновлення, встановлення батьківства, поновлення батьківських прав і т. д.);

·         інші види спорів (конфліктів про визначення можливості спілкування з дитиною дідусів і бабусь, справи по стягненню аліментів з онуків, дідусів, братів, бабусь, сестер та інших родичів);

·         спадкові справи (конфлікти стосовно розподілу та прийняття спадщини, проблемні ситуації з оформленням спадщини).

Основними перевагами юридичної компанії «Летрадос» є:

постійний і якісний аналіз нової судової практики вирішення спорів;

-  індивідуальний підход та увага до кожного клієнта та його ситуації;

-  докладення максимуму зусиль для вирішення спору у позасудовому порядку;

вивчення індивідуальної позиції кожного судді, який розглядає справу нашого

клієнта;

-  застосування відпрацьованих тактик і стратегій ведення судового процесу;

відмінне знання норм процесуального законодавства.

В РАМКАХ ПРАКТИКИ СІИЕЙНОГО ТА СПАДКОВОГО ПРАВАМи надаємо наступні послуги:

·         Розірвання шлюбу в судовому порядку;

·         Встановлення батьківства в судовому порядку;

·         Стягнення аліментів, в тому числі на період навчання повнолітньої дитини;

·         Позбавлення батьківських прав;

·         Обмеження прав на дитину;

·         Складання, зміна або розірвання шлюбного контракту, визнання недійсним шлюбного договору;

·         Встановлення опікунства над дитиною;

·         Розділ майна при розлученні;

·         Визнання шлюбу недійсним;

·         Встановлення місця проживання дитини;

·         Консультування зі спадкового права;

·         Допомога при оформленні спадщини;

·         Складання заповіту, договору дарування, довічного утримання;

·         Поновлення строку для прийняття спадщини в судовому порядку;

·         Підготовка документів для прийняття спадщини;

·         Вирішення спорів про поділ спадкового майна в судовому та позасудовому порядку;

·         Отримання дублікатів втрачених документів;

·         Представництво в органах державної влади та суді при вирішенні спадкових спорів.

Якщо у Вас виникли питання або Вам потрібні представництво та захист Ваших прав і законних інтересів, зверніться до фахівців нашої компанії.

Друк

Цивільні справи

            Врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають певні права та обов’язки мають назву правовідносини. За складом учасників цивільні правовідносини включають фізичних осіб (громадян, біпатридів, апатридів), юридичних осіб і навіть державу. Слід зазначити, що суспільні відносини можуть вважатися правовідносинами тільки тоді, коли вони врегульовані нормами права. Правовідносини, в яких основними учасниками є фізичними особами, або які стосуються прав та обов’язків фізичних осіб є цивільними правовідносинами. Досить типовою є ситуація, коли виникає необхідність захистити чи відновити, визнати свої порушені чи оспорюванні права, свободи та інтереси.

           Цивільні справи - це фактично всі життєві ситуації, з якими щодня стикаються всі люди. Кожен з нас вступає в різні правовідносини: трудові, укладає договори і робить інші цивільно-правові дії. Але часто самостійне рішення проблем в рамках позначених правовідносин через відсутність у звичайної людини спеціальних знань може призвести до негативних змін, порушення звичного укладу життя - людина стає заручником сформованих життєвих обставин і власної юридичної неграмотності. Щоб уникнути допущення Вами серйозних юридичних помилок, марної трати ваших грошей, здоров'я, часу і нервів, рекомендуємо Вам звернутися по допомогу до професіоналів і найняти адвоката у цивільних справах. Чинне цивільне законодавство в силу своєї складності, наявності в ньому різноманітних норм, що регулюють різні сфери життя людини, надзвичайно складно для сприйняття особі без спеціальної освіти. Тому пересічному громадянину, який не має спеціального юридичної освіти і широкої правозастосовчої практики, неможливо правильним чином сформувати свою правову позицію, визначити потрібний спосіб захисту своїх цивільних прав і законних інтересів. Навіть якщо ви впевнені, що закон на вашому боці, самостійно добитися верховенства справедливості буває дуже складно. Є маса процесуальних нюансів, які нерідко фатальним чином впливають на результат справи.

        Юридична компанія «Летрадос» здійснює ефективне представництво і захист інтересів своїх клієнтів в судових процесах будь-якої складності. Наша судова практика набула репутацію надійного партнера у вирішенні спорів, включаючи спори з високою вартістю ризиків.

            Нашими основними перевагами є:

- постійний і якісний аналіз нової судової практики вирішення спорів;

- вивчення індивідуальної позиції кожного судді, який розглядає справу нашого клієнта;

- застосування відпрацьованих тактик і стратегій ведення судового процесу;

- відмінне знання норм процесуального законодавства.

 В РАМКАХ ПРАКТИКИ Ми надаємо послуги з консультування, супроводження та комплексного ведення справ з:

 визнання права власності;

 - стягнення грошових сум, в тому числі за борговими розписками;

 визнання угод недійсними (в тому числі визнання договорів купівлі-продажу, дарування, обміну, довічного утримання, оренди, позики, лізингу недійсними);

 визнання угод дійсними, зміна або розірвання договору;

 припинення права власності на земельну ділянку;

 - витребування майна з чужого незаконного володіння;

 усунення перешкод в користуванні та розпорядженні майном;

 - визнання недійсним та скасування правового акта, що порушує право власності;

 захист честі і гідності, ділової репутації;

 спростування недостовірної інформації, заборона на поширення інформації, яка порушує особисті немайнові права;

 усунення небезпеки, яка загрожує життю або здоров'ю;

 усунення порушень прав на охорону здоров'я, медичну допомогу;

 встановлення сервітуту (права користування чужим нерухомим майном, у тому числі земельною ділянкою);

припинення сервітуту, якщо він перешкоджає власнику земельної ділянки використовувати його за цільовим призначенням;

порушення прав інтелектуальної власності, в тому числі на літературні та художні твори,

наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, торгові марки, комп'ютерні програми та ін;

відшкодування шкоди, заподіяної невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань;

- відшкодування неустойки (штрафу, пені) боржником, який порушив зобов'язання;

відшкодування матеріальної та моральної шкоди;

спори, що виникають з договорів будівельного підряду, перевезення,  зберігання, страхування, комісії;

 визнання особи недієздатною;

 - визнання фізичної особи безвісно відсутньою  або оголошення померлою;

 розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб;

 житлові спори;

 - трудові спори;

 - земельні спори.

Якщо у Вас виникли питання або Вам потрібні представництво і захист Ваших прав та законних інтересів, зверніться до фахівців нашої компанії.

!  

Друк

Нерухомість

Купівля об’єкта нерухомості або інвестування у будівництво нерухомості є однією з найбільш коштовних операцій. Слід зазначити, що для цього є вагомі підстави – в більшості випадків об’єкт нерухомості (як виробниче приміщення, будинок чи то квартира) набувається для достатньо тривалого використання.

На даний час ринок нерухомості в Києві та Київській області є достатньо насиченим – існує безліч будівельних компаній, які пропонують громадянам та бізнесу інвестувати кошти у будівництво об’єктів нерухомості, агентств нерухомості, які спеціалізуються на продажі готового житла або виробничих приміщень/будівель, приватних осіб, які бажають реалізувати власну нерухомість або виступити посередниками у продажу об’єктів нерухомості. Подібне насичення ринку нерухомості є цілком закономірним – ціни на нерухомість у Києві та області є одними з найвищих в Україні, а попит постійно зростає.

Закономірним явищем є наявність на жвавому столичному ринку нерухомості продавців, які намагаються реалізувати завідомо «проблемні» об’єкти або просто є шахраями. Саме тому потрібно бути особливо уважним на етапі вибору об’єкта купівлі/інвестування та ведення переговорів/попередніх домовленостей з продавцем. Типовими ризиками, з якими стикаються покупці/інвестори є:

   Незаконне будівництво – продаж об’єктів забудовниками, які не отримали всі необхідні дозвільні документи на будівництво або забудовниками, які не мають на меті будувати взагалі;

     Фіктивні продавці – ситуація, коли об’єкт нерухомості продають особи, які не мають на це права. Зазвичай подібні «продавці» використовують підробні документи або приховують деякі важливі документи – тож, на перший погляд, особі яка не має спеціалізованої освіти, досвіду та знань, може здатись що продаж є цілком законним;

    Порушення прав третіх осіб – реєстрація в об’єкті неповнолітніх, інших осіб, наявність зареєстрованих за адресою об’єкта компаній, продаж об’єкта без отримання згоди другого із подружжя, інших співвласників, органів опіки та піклування;

    Наявність обмеження на розпорядження об’єктом нерухомості – нерухомість може знаходитись під арештом або існує заборона на її продаж (відчуження), нерухомість знаходиться в заставі у банку, фінансової установи чи іншої особи;

     Приховування реальних підстав продажу об’єкта нерухомості;

     Судові тяжби стосовно права власності на об’єкт нерухомості;

   Проблемні документи – реєстрація права власності на об’єкт проведено з порушенням або взагалі не проведена, наявні перепланування, які не оформлені належним чином;

    Умисне заниження вартості об’єкта нерухомості для цілей зменшення суми податків;

     Завідомо неправомірні умови договорів – недотримання обов’язкових вимог форми та змісту договору, наявність умов, які виключають можливість повернення завдатку.

Недотримання вимог законодавства може призводити до негативних наслідків в першу чергу для покупця/ інвестора. Подібними наслідками є зайві матеріальні витрати, втрата коштів в принципі, купівля проблемного об’єкта, що призводить до зайвих судових тяжб та проблем з оформлення права власності, занадто довге будівництво об’єкта нерухомості (при інвестуванні), високий шанс фактичного не завершення об’єкта нерухомості (при інвестуванні) та сумнівні (а досить часто відверто шахрайські) дії з боку забудовника чи агентства нерухомості.

Викладене свідчить, що допомога юриста по нерухомості може знадобитись на будь – якому етапі угоди. Оптимальним варіантом є залучення фахівця на етапі підбору об’єкта купівлі/інвестування – це дозволить мінімізувати Ваші ризики. Юрист з нерухомості завжди зможе провести глибокий аналіз ситуації, що склалася, законодавчо обґрунтувати найбільш вигідні для клієнта варіанти виходу з неї, знайти оптимальний спосіб захисту інтересів клієнта і, при необхідності, в судовому порядку здійснити професійну і якісну захист прав на нерухомість і відновити порушені інтереси.

В РАМКАХ ПРАКТИКИ НЕРУХОМОСТІ Ми надаємо наступні послуги:

- консультація з питання вибору оптимальної схеми купівлі / продажу об'єкта;

-комплексне супроводження та підбір об’єктів інвестування/купівлі нерухомості на первинному ринку;

-комплексний аналіз договору і виявлення прихованих умов;

-перевірка правовстановлюючих документів, а також повноважень продавця і його представника;

-аналіз документів, що підтверджують права на будівництво та на земельну ділянку;

-супровід процесу здійснення угоди в нотаріуса (адвокат з нерухомості також може взяти участь в переговорах із забудовником);

-перевірка нерухомості на наявність арештів, заборон на відчуження та іпотеки;

-усунення виявлених ризиків, внесення змін і застережень до угоди;

-організації безпечного розрахунку;

-державна реєстрація прав на нерухоме майно;

-представництво інтересів та захист/відновлення порушених прав в суді;

-супроводження угод з купівлі/продажу земельних ділянок;

-встановлення порядку використання земельних ділянок;

-проведення узаконення самовільного будівництва і введення об'єкта в експлуатацію.

Також, вважаємо за необхідне зазначити, що затягування термінів спорудження об'єкта нерухомості може завдати досить значної шкоди інтересам приватного інвестора, особливо в тих випадках, коли кошти спочатку вкладалися з метою подальшого продажу об'єкта нерухомості, здачі даного об'єкту в оренду або з метою збереження активів. Слід зауважити, що в 2012-2015 роках середньостатистичний інвестор, який зіткнувся з подібною проблемою, в середньому зазнав збитків у сумі 90 - 130 тисяч гривень (збиток розрахований за методикою порівняння коливання цін на подібні об'єкти інвестування з урахуванням можливої ​​здачі в оренду готового об'єкта, а також з урахуванням коливання цін долара США). Більше того, крім очевидних фінансових збитків і побутових незручностей, сам факт існування подібної проблеми доставляє моральну шкоду інвесторові - людина нервує, хвилюється і тому змушений витрачати свій час і кошти з метою захисту своїх прав та інвестицій.

Юристи компанії «Лєтрадос» проведуть комплексний, ретельний і найвищою мірою компетентний аналіз інвестиційної документації, досліджують наявність серйозних проблем у забудовника з органами влади і кредиторами, проаналізують правильність і повноту оформлення дозвільної документації забудовника. Це допоможе Вам зберегти і захистити свої кошти, законні права та інтереси, а також оцінити перспективи інвестування / купівлі - продажу і виникнення будь-яких проблем або ризиків в подальшому.

Головне що Ви отримаєте це впевненість у правильності своїх дій і гарантію збереження не тільки вашого матеріального добробуту але і морального здоров'я. Основний принцип нашої діяльності - якісна робота виключно на результат і в інтересах клієнта.

Якщо у Вас виникли питання, необхідність у супроводженні угоди з купівлі нерухомості або Вам потрібні представництво і захист Ваших прав та законних інтересів, зверніться до фахівців нашої компанії.

Друк

Банки та фінансові установи

Боргові і кредитні правовідносини займають досить важливе місце як у житті громадян так і в господарській діяльності компаній. Сучасні реалії такі, що практично кожний дієздатний повнолітній житель України має кредит або позику (в банку, фінансовій установі або у приватної особи). Причини, з яких люди змушені позичити гроші зовсім різні - покупка житла, автомобіля, техніки, необхідність проведення ремонту, непередбачені витрати, звичайні побутові потреби ... Слід також зауважити, що бізнес потребує боргового фінансування не рідше, а можливо і частіше, ніж пересічні громадяни - курсові різниці, витрати на ведення господарської діяльності, відкриття нових філій / представництв ...

Видача кредитів масово рекламується - в інтернеті, по телебаченню, в засобах масової інформації, громадському транспорті - як легкодоступних грошових коштів, які можна нібито отримати і повернути практично без переплат. Слід зауважити, що в 2006-2008, 2010-2012 роках отримати кредит (як громадянам так і бізнесу) було досить легко, а при певному рівні доходів придбання автомобіля / автомобілів або покупка нерухомості в кредит взагалі не було проблемою. Але за уявною легкістю і загальною доступністю отримання необхідних грошей часто ховаються зовсім невигідні (досить часто практично кабальні) умови кредитних договорів для позичальників.

Коли стає зрозуміло, що можливість виплачувати кредит за графіком в повному обсягу відсутня, першою думкою багатьох позичальників є або бажання в судовому порядку визнати кредитний договір недійсним, або бажання прийняти «неймовірно вигідні» умови рефінансування від кредитора, або бажання швидше продати наявне або заставне майно і повністю розрахуватися з кредитором. Однак всі названі варіанти не є бездоганними і мають певні, дуже часто приховані, ризики.

Кожні боргові правовідносини є індивідуальними і навіть унікальними. Більшість договорів є стандартними, але розмір / послідовність / кількість платежів, зміни умов договору, склад учасників, а іноді навіть їх сімейний стан, інші юридично значимі дії сторін впливають на ймовірність (а іноді навіть в принципі на можливість) стягнення боргу та на суму такого боргу. Тому в кожному окремо взятому випадку повинна бути вибудувана чітка послідовність дій і система захисту інтересів боржника / поручителя.

В РАМКАХ ПРАКТИКИ Ми надаємо наступні послуги:

Консультування стосовно проблемних кредитів, ознайомлення з документами і матеріалами судової справи, виявлення перспектив і варіантів вирішення спору;

• Ведення переговорів з кредитором в інтересах клієнта;

• Представництво інтересів в суді, третейському суді, комерційному арбітражі;

• Оскарження рішень судів в апеляційній і касаційній інстанціях;

• Представництво інтересів у виконавчій службі, супровід і нагляд за процедурою виконання рішення суду, процедурою продажу заставного / арештованого майна;

• Представництво інтересів поручителів в боргових правовідносинах;

• Оскарження виконавчого напису нотаріуса;

• Оскарження третейського застереження;

• Послуги по пролонгації судового розгляду.

Якщо у Вас виникли питання або Вам потрібні представництво і захист Ваших прав та законних інтересів, зверніться до фахівців нашої компанії.

Наша адреса:

01601, м. Київ, вул. Мечникова, 16,

поверх 4, офіс 4

telephone (044) 253-40-99

ks (096) 346-10-68

life (063) 207-09-11

mts (099) 369-91-10