Друк

Господарські справи

Систематична, самостійна, ініціативна діяльність, яка вчиняється з метою досягнення певних соціальних та економічних результатів на власний ризик – саме так звучить сучасна дефініція підприємницької діяльності. З подібним визначенням повністю «погоджується» Господарський кодекс України встановлюючи у статті 6, що загальними принципами господарювання в Україні є вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України, обмеження державного регулювання економічних процесів, заборона незаконного втручання у господарські відносини, свобода підприємницької діяльності.

Економічна самостійність, відокремленість та незалежність суб’єктів господарювання від держави та один від одного надає можливість вільно та на власний розсуд провадити будь – яку діяльність не заборонену законом, бути учасником будь – яких господарських правовідносин, вільно обирати контрагентів. Але в той же час, всі підприємства та фізичні особи – підприємці несуть ризик порушення, а іноді навіть невиконання контрагентами умов договорів, що призводить до виникнення конфліктних ситуацій.

Діюче законодавство України надає можливість врегулювання та вирішення господарських спорів в досудовому порядку (шляхом переговорів, зустрічей, направлення листів та претензій) та у судовому порядку. Також суб’єктам господарювання надано можливість врегулювати наявний конфлікт у поза судовому порядку – шляхом медіації.

Предмети господарських спорів є досить різноманітними-визнання договорів недійсними / припиненими / продовженими / виконаними, стягнення заборгованості за поставлений товар / надані послуги, корпоративні конфлікти, спори про зобов’язання вчинити / утриматись від певних дій, стягнення штрафних санкцій, визнання права власності… Слід зазначити, що в Україні існує досить різноманітна, іноді навіть протилежна судова практика – в практично ідентичних правовідносинах можна побачити протилежні рішення. Це говорить про те, що успіх у конкретно взятому господарському спорі залежить від правильного аргументування законодавчих підстав для своїх вимог, формування зрозумілої, послідовної та логічної доказової бази, володіння практичним досвідом та навичками представництва інтересів в судовому засіданні.

Юридична компанія «Летрадос» здійснює ефективне представництво і захист інтересів своїх клієнтів в судових процесах будь-якої складності. Наша судова практика набула репутацію надійного партнера у вирішенні спорів, включаючи спори з високою вартістю ризиків. Крім цього, юристи компанії супроводжують судові справи, які виключають наявність конфлікту, але в той же час дають можливість отримати клієнту необхідний результат.

Нашими основними перевагами є:

- постійний і якісний аналіз нової судової практики вирішення спорів;

- вивчення індивідуальної позиції кожного судді, який розглядає справу нашого клієнта;

- застосування відпрацьованих тактик і стратегій ведення судового процесу;

 відмінне знання норм процесуального законодавства.

В РАМКАХ ПРАКТИКИ Ми надаємо послуги з консультування, супроводження та комплексного ведення:

-  Спорів, що виникають при укладенні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, включаючи спори про стягнення боргів і збитків;

-         Корпоративних спорів;

-         Справ про банкрутство;

-        Спорів, пов'язаних з будівництвом, нерухомістю і землекористуванням;

-        Спорів про захист прав споживачів;

-         Справи про порушення антимонопольного законодавства та недобросовісної конкуренції;

-          Досудового врегулювання спору, медіації, а саме:

o          Правовий аналіз конфлікту;

o          Надання усних та письмових консультацій;

o          Визначення можливих варіантів врегулювання  спірних питань;

o           Підготовка та проведення переговорів (врегулювання спору);

o           Підготовка та юридичний супровід підписання угод (меморандумів) про врегулювання спору;

o           Підготовка претензій, розробка подальшої схеми роботи з контрагентом.

Якщо у Вас виникли питання або Вам потрібні представництво та захист Ваших прав і законних інтересів, зверніться до фахівців нашої компанії.

Друк

Податкові справи

       Українське податкове законодавство, є досить складним і заплутаним, регулярно піддається стрімким і не завжди логічним змінам. Відсутність стабільності, яка згідно ст. 4 Податкового кодексу України є одним з основних принципів податкового законодавства України, нормативної бази тягне за собою високу напруженість у відносинах бізнесу та податкової служби. Досить часто контролюючі органи втручаються в господарську діяльність суб'єктів господарювання, що сильно ускладнює, а іноді блокує налагоджену роботу підприємства. Нерідко набираюча обертів боротьба з ухиленням від сплати податків відбивається на сумлінних платниках. У деяких випадках тиск з боку податкової є одним з інструментів перерозподілу або просто захоплення бізнес - активів. Слід також зазначити, що нестабільність і непередбачуваність судової практики у сфері оподаткування сильно впливає на функціонування компаній в Україні. Описані фактори та обставини призводять до того, що в Україні більшість податкових перевірок закінчуються штрафами і донарахуваннями, які в більшості своїй є необґрунтованими і прийнятими з порушенням чинного законодавства. 

Викладене приводить до наступного висновку - плідна діяльність підприємства в Україні без юридичної підтримки є практично неможливою. Команда юридичної компанії «Летрадос» - податкові консультанти та адвокати - мають значний досвід у сфері податкового права, в тому числі отриманий під час роботи в податковій службі. Фахівці нашої компанії допоможуть Вам зрозуміти сучасні процеси у сфері податкового права і з'ясувати для себе їх причини, своєчасно виявити і запобігти податковим ризикам, повноцінно використовувати надані законом можливості для зниження податкового тиску. І звичайно ж ми неодмінно допоможемо захистити Ваші права і законні інтереси порушені контролюючим органом - оскаржити в судовому порядку протиправні дії/бездіяльність та рішення податкової служби.

В РАМКАХ ЦІЄЇ ПРАКТИКИ Ми надаємо наступні послуги:

Представництво в податкових справах:

 • Юридичний супровід в ході податкових перевірок (аналіз законодавства та первинної документації, складання проектів відповідей на вимоги податкових органів, допомогу в підборі документів, вибудовування коректних відносин з перевіряючими);

• Визначення стратегії і тактики спору за підсумками податкової перевірки, оцінка перспектив вирішення спору в податкових органах та суді;

• Підготовка заперечень на акт перевірки та участь у розгляді матеріалів перевірки керівництвом податкових органів;

• Підготовка адміністративних та інших скарг у вищестоящі податкові органи;

• Підготовка заяв до суду і формування доказової бази у справі;

• Підготовка заяв про заборону на стягнення нарахованих сум та прийнятті інших забезпечувальних заходів до завершення спору в суді;

• Представлення інтересів компанії в судових засіданнях;

• Оскарження судових актів у вищих судових інстанціях, заперечення на скарги податкових органів.

Кримінально-правовий захист:

• Правова експертиза дій правоохоронних органів

• Консультації з питань кримінального та кримінально-процесуального права

• Формування правової позиції у справі, визначення стратегії і тактики поведінки в конкретній ситуації

• Захист інтересів клієнта в правоохоронних органах

• Підготовка скарг на дії (бездіяльність) співробітників правоохоронних органів, підготовка заяв і клопотань

• Ведення кримінальних справ у судах загальної юрисдикції

• Оскарження судових актів у вищих судових інстанціях

 

Якщо у Вас виникли питання або Вам потрібні представництво та захист Ваших прав і законних інтересів, зверніться до фахівців нашої компанії.

   

Наша адреса:

01601, м. Київ, вул. Мечникова, 16,

поверх 4, офіс 4

telephone (044) 253-40-99

ks (096) 346-10-68

life (063) 207-09-11

mts (099) 369-91-10