Друк

Цивільні справи

            Врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають певні права та обов’язки мають назву правовідносини. За складом учасників цивільні правовідносини включають фізичних осіб (громадян, біпатридів, апатридів), юридичних осіб і навіть державу. Слід зазначити, що суспільні відносини можуть вважатися правовідносинами тільки тоді, коли вони врегульовані нормами права. Правовідносини, в яких основними учасниками є фізичними особами, або які стосуються прав та обов’язків фізичних осіб є цивільними правовідносинами. Досить типовою є ситуація, коли виникає необхідність захистити чи відновити, визнати свої порушені чи оспорюванні права, свободи та інтереси.

           Цивільні справи - це фактично всі життєві ситуації, з якими щодня стикаються всі люди. Кожен з нас вступає в різні правовідносини: трудові, укладає договори і робить інші цивільно-правові дії. Але часто самостійне рішення проблем в рамках позначених правовідносин через відсутність у звичайної людини спеціальних знань може призвести до негативних змін, порушення звичного укладу життя - людина стає заручником сформованих життєвих обставин і власної юридичної неграмотності. Щоб уникнути допущення Вами серйозних юридичних помилок, марної трати ваших грошей, здоров'я, часу і нервів, рекомендуємо Вам звернутися по допомогу до професіоналів і найняти адвоката у цивільних справах. Чинне цивільне законодавство в силу своєї складності, наявності в ньому різноманітних норм, що регулюють різні сфери життя людини, надзвичайно складно для сприйняття особі без спеціальної освіти. Тому пересічному громадянину, який не має спеціального юридичної освіти і широкої правозастосовчої практики, неможливо правильним чином сформувати свою правову позицію, визначити потрібний спосіб захисту своїх цивільних прав і законних інтересів. Навіть якщо ви впевнені, що закон на вашому боці, самостійно добитися верховенства справедливості буває дуже складно. Є маса процесуальних нюансів, які нерідко фатальним чином впливають на результат справи.

        Юридична компанія «Летрадос» здійснює ефективне представництво і захист інтересів своїх клієнтів в судових процесах будь-якої складності. Наша судова практика набула репутацію надійного партнера у вирішенні спорів, включаючи спори з високою вартістю ризиків.

            Нашими основними перевагами є:

- постійний і якісний аналіз нової судової практики вирішення спорів;

- вивчення індивідуальної позиції кожного судді, який розглядає справу нашого клієнта;

- застосування відпрацьованих тактик і стратегій ведення судового процесу;

- відмінне знання норм процесуального законодавства.

 В РАМКАХ ПРАКТИКИ Ми надаємо послуги з консультування, супроводження та комплексного ведення справ з:

 визнання права власності;

 - стягнення грошових сум, в тому числі за борговими розписками;

 визнання угод недійсними (в тому числі визнання договорів купівлі-продажу, дарування, обміну, довічного утримання, оренди, позики, лізингу недійсними);

 визнання угод дійсними, зміна або розірвання договору;

 припинення права власності на земельну ділянку;

 - витребування майна з чужого незаконного володіння;

 усунення перешкод в користуванні та розпорядженні майном;

 - визнання недійсним та скасування правового акта, що порушує право власності;

 захист честі і гідності, ділової репутації;

 спростування недостовірної інформації, заборона на поширення інформації, яка порушує особисті немайнові права;

 усунення небезпеки, яка загрожує життю або здоров'ю;

 усунення порушень прав на охорону здоров'я, медичну допомогу;

 встановлення сервітуту (права користування чужим нерухомим майном, у тому числі земельною ділянкою);

припинення сервітуту, якщо він перешкоджає власнику земельної ділянки використовувати його за цільовим призначенням;

порушення прав інтелектуальної власності, в тому числі на літературні та художні твори,

наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, торгові марки, комп'ютерні програми та ін;

відшкодування шкоди, заподіяної невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань;

- відшкодування неустойки (штрафу, пені) боржником, який порушив зобов'язання;

відшкодування матеріальної та моральної шкоди;

спори, що виникають з договорів будівельного підряду, перевезення,  зберігання, страхування, комісії;

 визнання особи недієздатною;

 - визнання фізичної особи безвісно відсутньою  або оголошення померлою;

 розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб;

 житлові спори;

 - трудові спори;

 - земельні спори.

Якщо у Вас виникли питання або Вам потрібні представництво і захист Ваших прав та законних інтересів, зверніться до фахівців нашої компанії.

!  

Наша адреса:

01601, м. Київ, вул. Мечникова, 16,

поверх 4, офіс 4

telephone (044) 253-40-99

ks (096) 346-10-68

life (063) 207-09-11

mts (099) 369-91-10